Pages

30 March 2011

Insan-Insan Pejuang1.TSABIT IBNU DAHDA
-pejuang syahid dalam perang uhud

2.AMRU IBN JAMUH
-si pincang yang gagah berani dalam perang uhud

3.AHMAD IBNU AR-RASYID
-putera khalifah hidup dalam keadaan miskin

4.SA’ID IBNU JUBAIR
-mati syahid dengan kepala mengadap ke langit

5.SAID IBNU AL MUSYYAD
-tidak pernah tinggal solat berjemaah selama 40 tahun

6.ABDULLAH IBNU KHUDZAIFAH
-insan yang ingin syahid berulang kali

7.ABDULLAH IBNU JAHSI
-Allah mengabulkan cita-citanya

8.SUFYAN IBNU SA’ID ATS-TSAURI
-ulama yang mewariskan ilmu dan berbagai pengetahuan

9.SIBRI IBNU AL-MUHLIS AL-SAQATHI
-kehidupan masa mudanya penuh berkah

10.IKRIMAH MAULA IBNU ABBAS
-ulama yang pandai dalam bidang tafsir al-quran

11.MAIMUN IBNU MAHRAN
-insan yang tidak suka melakukan maksiat

12.SURAQAH IBNU MALIK IBNU JUSY’AM
-insan yang menyaksikan mukjizat rasulullah

13.USAID IBN AL-HADHIR
-malaikat turun mendengar bacaan al-qurannya

14.ABDULLAH IBN JA’FAR IBN ABU THALIB
-insan tumbuh di bawah naungan ilahi

15.ZAID IBN ARQAM
-kejujurannya dibuktikan oleh al-quran

16.ABU UMAMAH AL-BAHILI
-memiliki karamah sehingga mengislamkan kaumnya

17.HATIB IBN ABU BALTA’AH
-kesalahannya dimaafkan rasulullah kerana ia prajurit badar

18.ABDULLAH IBN SALAM
-ia mengetahui sifat rasulullah dalam kitab taurat

19.SA’ID IBN AL-ASH
-insan dermawan penulis dan pengajar al-quran

20.URWAH IBN ZUBAIR IBN AWWAM
-insan yang kusyuk solatnya

21.ABU GHAYYATS AL-MAKKI
-insan miskin yang zuhud

22.ZAID IBN AL-KHATTHAB
-mati syahid ketika panji islam di tangannya

23.MALIK IBN DINAR
-penulis mushaf yang tidak meminta bayaran

24.ABDULLAH AL-‘IMARI
-insan yang takut kepada Allah ,disegani para pembesar dan penguasa

25.MUHAMMAD IBN WASI’
-insan yang menolak kedudukan dunia kerana khuatit melakukan kezaliman

26.ATHA’IBNU ABI RABAH
-ia melaksanakan haji 70 kali dan memberi fatwa selama setengah abad

27.YUNUS IBN UBAID
-insan yang meninggalkan perkara subhat dan diragui

28.SYURAH IBN AL-HARITHS AL-KINDI
-menjadi hakim selama 70 tahun


29.SHILAH IBNU ASYIM AL-ADAWI
-mati syahid bersama anaknya dalam satu peperangan

30.ABDULLAH IBNU AMIR
-insan yang pertama membangun telaga di arafah

31.IMRAN IBN AL-HUSAIN
-insan mukmin yang sabar

32.UTHBAH IBN GHAZWAN
-insan yang hidup dalam keterasingan demi islam

33.AL-ALA IBN AL-HADHRAMI
-pemimpin perang pertama dilautan

34.DZAR IBN HUBAYS AL-ASADI
-insan yang menuntut ilmu sejak kecil sampai tuanya

35.MUHAMMAD IBN MUSLIM IBN SYIHAB
-orang yang paling hafal al-quran,fara’idh dan sunah nabi pada zamannya

36.HAKIM IBN HIZAM AL-ASADI
-insan yang banyak beramal soleh dan sedekah

37.ABDULLAH IBN AL-MUBARAK
-insan yang mengorbankan harta dan jiwanya kerana Allah dan rasulNya

38.SARIYAH IBN ZAHIM
-insan yang mampu mendengar arahan umar dari jarak jauh.


mereka, para sahabat Rasulullah SAW, telah mewakafkan diri mereka untuk Allah, untuk ISLAM, lalu KITA BAGAIMANA sahabat-sahabatku?? kita masih bersenang lenang dengan dunia yang fana ini!!

No comments:

Post a Comment